Ratownicze badania wykopaliskowe

Badania ratownicze - tego typu prospekcja archeologiczna przeważnie podejmowana jest na zagrożonych stanowiskach archeologicznych. Najczęściej związane są one z niewielkimi inwestycjami budowlanymi oraz z pracami ziemnymi mogącymi doprowadzić do utraty źródeł archeologicznych. Nieodwracalne zniszczenia mogą być również spowodowane intensywną gospodarką rolniczą bądź czynnikami naturalnymi. Celem badań ratowniczych jest błyskawiczne i dokładne przebadanie oraz zadokumentowanie zagrożonego stanowiska. Wyróżniamy dwa rodzaje badań ratowniczych:

  • Wykopaliska wyprzedzające – tego rodzaju badania ratownicze podejmowane są ze znacznym wyprzedzeniem czasowym w stosunku do planowanego zniszczenia stanowiska.
  • Wykopaliska interwencyjne – podejmowane są natychmiastowo w celu przepadania oraz zadokumentowania na ogół nie znanych wcześniej stanowisk archeologicznych ulegającym intensywnym procesom destrukcyjnym.