Badania sondażowe i weryfikacyjne

Badania sondażowe - są to prace archeologiczne polegające na eksploracji nieznacznej części stanowiska za pomocą niewielkich wykopów lub odwiertów. Prowadzone są one w celu potwierdzenia istnienia stanowiska archeologicznego, określenia jego charakteru oraz zasięgu. Wyniki badań sondażowych wymagają weryfikacji przez badania szerokopłaszczyznowe.