Nadzór archeologiczny - prace ziemne

Nadzór archeologiczny - wymagany jest podczas inwestycji budowlanych i prac ziemnych mogących doprowadzić do zniszczenia obiektów archeologicznych wpisanych do narodowego rejestru zabytków. Celem nadzoru archeologicznego jest wykrycie, zadokumentowanie a co najważniejsze zabezpieczenie zabytków archeologicznych. Nadzór archeologiczny jest nakładany przez Konserwatora Zabytków i wynika z polskiego prawodawstwa.