Szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe

Badania szerokopłaszczyznowe - obecnie jest to jedna z najpopularniejszych metod wykopaliskowych. Tego typu badania ukierunkowane są na przebadanie i pieczołowite zadokumentowanie obszarów osiągających niejednokrotnie kilkanaście hektarów. Ze względu na wysokie koszty taka skala wykopaliska ma miejsce z reguły przy budowie tras autostrad lub innych dróg. Ten rodzaj prospekcji archeologicznej daje unikalną możliwość odsłonięcia całego stanowiska, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania pełnego obrazu relacji przestrzennych, stratygraficznych oraz chronologicznych panujących na badanym terenie.

  • Oferta1
  • Oferta1

Badania powierzchniowo – rozpoznawcze przy inwestycji drogowej
Badania wyprzedzające budowę dużych inwestycji m.in. obwodnice miejscowości Garwolin, Stojadła, Międzyrzec Podlaski, Puławy, Tomaszów Lubelski Lublin, Zambrów

  • Oferta1
  • Oferta1

Badania powierzchniowo – rozpoznawcze przy inwestycji liniowej
Badania przy budowie 3 nitki rurociągu „Przyjaźń” na terenie gmin: Repki, Sokołów Podlaski, Liw, Węgrów, Dobre, Korytnica