O nas

zzzzz

mgr Mieczysław Bienia
archeolog

Maciej Gromadzki

mgr Maciej Gromadzki
historyk

Nasza firma istnieje na rynku usług archeologicznych od 2000 roku. Swoimi działaniami obejmujemy obszar całego kraju. Jednakże, ze względu na zainteresowania naukowe współpracujących z nami archeologów, specjalizujemy się głównie w badaniach na obszarze północnej Lubelszczyzny, Podlasia oraz wschodniego i północnego Mazowsza.

Dysponujemy dużym potencjałem naukowym. Współpracujemy z naukowcami z:

  • Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie,
  • Instytutu Archeologii UW,
  • Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie,
  • Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie,
  • Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie,
  • Zakładu Geologii i Geomorfologii UMCS w Lublinie.

Posiadamy dostęp do nowoczesnego sprzętu analitycznego. Posiadamy pracowników, sprzęt i dostateczny potencjał finansowy pozwalający nam na podjęcie każdego rodzaju prac archeologicznych.

Dysponujemy zespołem konsultantów naukowych:

  • prof. dr hab. Teresa Węgrzynowicz,
  • prof. dr hab. Teresa Dąbrowska,
  • prof. dr hab. Maria Miśkiewicz,
  • prof. dr hab. Zbigniew Bukowski,