Referencje

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin

ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
tel. (0-81) 532 70 61

Zakres prac:
Badania archeologiczne na terenie województwa lubelskiego na trasie planowanej drogi ekspresowej węzeł Bogucin na odcinku Dąbrowica przeprowadzono na pięciu stanowiskach. Przebadane one zostały w ramach przedinwestycyjnych badań ratowniczych prowadzonych metodą szeroko płaszczyznową.
Prace badawcze prowadzone bvły rzetelnie i terminowo zgodnie z wydanymi zezwoleniami oraz obowiązującymi metodami. Opracowania naukowe wykonane dla w/w stanowisk archeologicznych uzyskały pozytywne opinie rzeczoznawców: prof. dr hab. Marii Miśkiewicz, dr hab. Andrzeja Kempistego, prof. dr hab. Karola Szymczaka.